PRÒXIMAMENT BOTIGA ONLINE!

ÀMBITS D'ACTUACIÓ DE L'APICULTURA URBANA

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Les abelles, amb la seva funció pol·linitzadora, són una peça vital dins el nostre ecosistema.

Segons la FAO, 71 dels 100 cultius que proporcionen el 90% dels aliments de tot el món, són pol·linitzats per les abelles.

Per altra banda són un insectes molt sensibles i amb unes característiques úniques, que les converteix en un dels més potents bioindicadors de la contaminació ambiental.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Les abelles de la mel són unes grans desconegudes, aquests insectes no només piquen i en proporcionen productes com la mel, són una peça vital dins el nostre ecosistema pel manteniment de la biodiversitat i producció d’aliments. Considerades com a “superorganismes” així com per la simpatia i curiositat que desperten, són una molt bona eina en educació ambiental.

Per altra banda, la pràctica de l’apicultura requereix d’uns mínims coneixements teòric-pràctics per poder iniciar-nos amb èxit i responsabilitat en aquest meravellós món de les abelles.

CIENTÍFIC - TECNOLÒGIC (SMART CITIES / OPEN SISTEMS)

Existeixen moltes teories i interrogants relacionades amb les abelles a les ciutats. Són un hàbitat millor per l’absència de pesticides? La varietat floral de parcs i jardins garanteix una millor alimentació i salut respecte al camp? Els contaminants de la pol·lució de les ciutats afecten a les abelles? Passen a la mel o a altres productes del rusc? Què ens ofereixen com a bioindicadors? (…)

Els estudis d’investigació i recerca, han d’oferir una base científica sòlida per corroborar o descartar aquestes teories.

ARTÍSTIC, CULTURAL I GASTRONÒMIC

Les abelles desperten un cert romanticisme i admiració, que molts artistes han integrat i/o inspirat les seves obres. Esdeveniments artístics, gastronòmics i culturals relacionats amb les abelles són habituals en diferents ciutats de referència d’arreu del món.

ECONÒMIC

Aquest nou moviment genera noves oportunitats de negoci i obre noves línies de mercat amb valors de sostenibilitat, aportant beneficis econòmics amb un alt grau de responsabilitat medi ambiental.

SOCIAL I URBÀ

Algunes de les plataformes i iniciatives de recerca, innovació i creativitat de diferents ciutats, han integrat l’apicultura urbana com una nova eina d’investigació i d’integració d’aquests insectes en el concepte smart-cities, ciència ciutadana i projectes open data, que fomenten la participació i implicació dels ciutadans en projectes de recerca o de millora de les condicions de vida a les ciutats.